Waterval-methode vs Scrum-methode

De Waterval-methode en Scrum-methode zijn werkwijzen die gehanteerd kunnen worden bij een project. Beiden hebben een eigen manier van projectaanpak met voor en nadelen. In dit artikel duiken we wat dieper in de Waterval en Scrum-methode bij projecten.

De Waterval-methode.

Bij de Waterval-methode wordt er als een waterval gewerkt. Hierin zitten verschillende fases.

  1. Strategie
  2. Functioneel ontwerp
  3. Grafisch ontwerp
  4. HTML-implementatie
  5. CMS-implementatie
  6. Testen
  7. Feedback

Elke fase wordt eerst afgesloten voordat de volgende fase van start kan gaan. Zo krijg je het zogeheten watervaleffect. Wanneer er een fout ontdekt wordt moet je deze eerst herstellen voordat er verder wordt gewerkt. Ontdek je dus een fout in een vorige fase, dan verhelp je deze fout eerst voordat je verdergaat met de fase waar je je in bevond.

Voordelen van de Waterval-methode

De Waterval-methode is duidelijk en overzichtelijk. Je behoudt het gehele project het overzicht en je kan elk moment ingrijpen mocht dit nodig zijn. Het is voor nieuwe mensen gemakkelijk om in het project te stappen. Door de duidelijke structuur en het overzicht is het simpel om nieuwe mensen in het project te werken.

Nadelen van de Waterval-methode

Een nadeel van de Waterval-methode is het feit dat klanten sneller van inzicht veranderen. Hierdoor kan de planning snel fout lopen waardoor het extra geld kost. Wat ook een nadeel van de Waterval-methode is, is het feit dat het in verhouding tot andere methodes vaak langer duurt. Dit komt door de vele documentatie die gebruikt wordt, en het feit dat teamleden vaak op elkaars werk moeten wachten. Het testen van het project gebeurd pas op het einde. Dit kan een nadeel zijn omdat je pas op het einde tegen problemen aanloopt die vervolgens weer opgelost moeten worden.
De vaste vorm van de waterval kan ook voor problemen zorgen. Verschillende personen krijgen het in handen waardoor het heel moeilijk is om precies het product te krijgen wat je vooraf bedacht had. Dit komt doordat elk persoon dat meewerkt aan het project een andere verwachting en visie heeft over het project.

Scrum-methode

Met Scrum wordt er in korte sprints die vooraf bepaald zijn gewerkt aan een project. Met Scrum begin je met een lijst met user story`s. Dit is een lijst met gewenste functionaliteiten. Hieraan worden taken gekoppeld. Vervolgens worden de taken ingeschat op tijd. Hoe groter de taak hoe meer tijd er nodig zal zijn om deze taak te voltooien. Vervolgens worden de taken verdeeld in een sprint. Een sprint heeft maar een beperkte tijdshoeveelheid waardoor er goed gepland moet worden. Tijdens de sprint wordt er gewerkt aan de taken. Aan het einde van de sprint levert elk teamlid van het project zijn verrichte taken aan. Deze worden besproken en er wordt vervolgens een planning gemaakt voor een nieuwe sprint.

Voordelen Scrum-methode

Door deze methode zit je als klant heel dicht bij het project. Je hebt als klant meer invloed op het project en de beslissingen die genomen moeten worden. De methode is heel flexibel waardoor er ook gemakkelijk gereageerd kan worden op nieuwe ideeën. Doordat Scrum zo flexibel is kan er gemakkelijk ingespeeld worden op nieuwe ideeën en technologieën. Zo kun je het project zo up to date mogelijk maken als nodig. Doordat er in korte sprints wordt gewerkt kan de planning gemakkelijk omgegooid worden. Zo voorkom je dat je in tijdnood komt.
Een van de grootste voordelen van Scrum is het feit dat er constant getest wordt. In tegenstelling tot de Waterval-methode waar pas aan het einde getest wordt, wordt er met Scrum elke sprint getest. De klant doet hier aan mee waardoor de klant weet waar hij/zij aan toe is en er geen verassingen ontstaan.

Nadelen Scrum-methode

Bij een Scrum-project wordt er één product owner aangewezen. De product owner heeft in principe alle beslissingsbevoegdheid. Er is dus weinig ruimte voor een mening in een Scrum groep. Hier is simpelweg te weinig tijd. Hierdoor moet er genoeg vertrouwen zijn in de product owner om een succesvol project te draaien. Een Scrum project kan ook in een Waterval-methode overlopen. Dit ontstaat doordat het ene teamlid moet wachten op het werk van een ander teamlid. Daardoor kan er stilstand ontstaan in het project.

Waterval vs Scrum

De Waterval-methode en Scrum-methode zijn dus twee hele verschillende manieren van een projectaanpak. Met Scrum werk je samen, met Waterval werk je na elkaar. Bij de Waterval-methode maakt de klant geen deel uit van het team, bij Scrum is de klant actief deel van het team. Bij Scrum is het soms onzeker wat het precieze eindproduct echt is. Bij de Waterval-methode weet je als klant ook precies wat je krijgt.


Geplaatst op:
Categorie: