De voordelen van een Minimum Viable Product

Een Minimum Viable Product is een slimme en efficiënte manier om je idee voor een product of dienst te testen bij eindgebruikers. Maar waar staat MVP precies voor, hoe zorg je voor een succesvolle werkwijze en wat zijn de voordelen?

Wat is een Minimum Viable Product (MVP)?

Een Minimum Viable Product (MVP) is de eerste en meest minimale versie van een nieuwe digitale oplossing. Een MVP wordt zo vroeg mogelijk opgeleverd aan de klant en voldoet alleen aan de basisbehoefte of kerngedachte van waaruit een dienst of product is ontstaan. Het doel is om daarmee zo snel mogelijk feedback te krijgen. Deze feedback is belangrijk om hiermee de belangrijkste vervolgstappen te kunnen nemen in een project. Het voordeel hiervan is dat een project eerder live kan doordat het een beter getest product is die het hele proces heeft aangesloten bij de wensen van de opdrachtgever.

Hoe zorg je voor een succesvolle MVP?

Om een succesvolle MVP te ontwikkelen is het essentieel dat het vraagstuk helder is. Belangrijke vragen hierbij zijn: wie is de eindgebruiker, waarom wilt de eindgebruiker jouw product gebruiken en welke acties moet de eindgebruiker uitvoeren? Wanneer dit concreet is kan er gefocust worden op het oplossen van het vraagstuk. Het is niet de bedoeling om bij MVP alles zo perfect en compleet mogelijk op te leveren. Tijdens het proces houden we de focus op de oplossing voor de kern van het vraagstuk. Tijdens de sprints blijf je het product testen en feedback verzamelen om vervolgens de website of applicatie te optimaliseren. Deze handelingen doe je totdat het eindproduct helemaal compleet is en goed werkt.

De voordelen van MVP

Met een MVP…

  • Kan je sneller iets laten zien aan je opdrachtgevers dan met een traditionele aanpak
  • Leer je beter met feedback om te gaan
  • Kan je sneller je project bijsturen, doordat je eerder feedback krijgt
  • Is je product daadwerkelijk gericht op de eindgebruiker
  • Verspil je minder onnodige ontwikkeluren

Heb jij een goede voor een MVP website of applicatie nodig maar mist de technische kennis? Neem contact met ons op en dan zoeken we samen naar de best passende oplossing!


Geplaatst op:
Categorie: