Vorige week maandag kregen wij als team een training van Stephan Langenberg. Stephan is werkzaam op de mariniers opleidingscentrum binnen Defensie. Hij gaf ons een training waarin wij allerlei aspecten leerden over het werken in teamverband. De training bestond uit vier onderdelen:

1. Persoonlijke en teamontwikkeling

In het eerste onderdeel van de training gingen we in op zowel persoonlijke als teamontwikkeling. Om te blijven ontwikkelen als individu is het van belang om je zelfbewustzijn te vergroten. Als team moet je juist het onderlinge vertrouwen vergroten om te blijven groeien. Stephan vertelde aan de hand van het Johari window over het vergroten van de ”vrije ruimte”. Voor een open en oprechte verhouding met je collega’s wil je dat jouw vrije ruimte zo groot mogelijk is. Hieruit bouw je namelijk meer transparantie en vertrouwen op .

2. Communicatie

In het tweede deel van de training hadden we het over communicatie. Om goed te communiceren is het belangrijk dat je goed naar elkaar luistert. Dit betekent dat je met aandacht en interesse luistert naar je collega. Bovendien is het goed om naar elkaars houding te kijken. Er is namelijk een groot verschil tussen verbale en non-verbale communicatie. Onder non-verbale verstaan we bijvoorbeeld lichaamstaal, gezichtsuitdrukking en gebaren. Om onze interne communicatie te verbeteren is het dus belangrijk om goed op elkaar te letten en elkaar de ruimte geven om een boodschap te verwerken.

3. Feedback geven en ontvangen

Een ander belangrijk onderdeel om te blijven groeien als team is het geven en ontvangen van feedback. Feedback bevordert werkresultaten, werksfeer, zelfkennis, kennis en leervermogen. Feedback stelt de ander in staat zijn handelen en gedrag te reflecteren en dit zo nodig aan te passen. We leerden ook over de verschillen tussen feedback en kritiek en op welke manier je het best feedback kan geven aan je collega’s.

4. Focus op de praktijk

In het laatste onderdeel van de training legden wij de focus op de praktijkgerichtheid van de bovenstaande punten. We bespraken met elkaar hoe wij nu te werk gaan en welke veranderingen wij graag zouden willen zien. We bespraken de veelvoorkomende fouten en zochten gezamenlijk naar de juiste manier van communiceren.

De training was erg zinvol. Hiermee hebben we stappen gezet in onze persoonlijke en teamontwikkeling. Door de training van Stephan kunnen we ons als team versterken!